Міднародні трудові стандарти

МІЖНАРОДНІ ТРУДОВІ СТАНДАРТИ – 1) упорядкована система міжнародних принципів і норм, розроблених на основі міждержавних угод та інших засобів правового регулювання, спрямованих на упорядкування питань, пов’язаних із ви-знанням та закріпленням основних прав людини у сфері праці, регламентуванням найманої праці та інших форм трудових відносин, захистом індивідуальних і колективних прав працівників, формуванням соціальної політики та визначенням її пріоритетів; 2) зміст конвенцій та рекомендацій Міжнародної організації праці, у яких конкретизуються та набувають правової форми найбільш важливі принципи і права у сфері праці (споріднені назви – “міжнародні стандарти праці”, “міжнародні стандарти з охорони праці”, “міжнародно-правові стандарти у сфері праці”, “міжнародні соціально-трудові стандарти).

© Древаль Ю.Д.

Site Footer