Державний службовець

ДЕРЖАВНИЙ СЛУЖБОВЕЦЬ – особа, яка в порядку, передбаченому законом, призначається на посаду державної служби для професійного здійснення повноважень щодо реального втілення завдань і функцій держави, одержуючи при цьому грошову винагороду за рахунок бюджетних коштів. У законодавстві зарубіжних держав для позначення схожого статусу використовуються різні терміни – “публічний службовець”, “державний публічний службовець”, “службовець цивільної служби”, “державний адміністративний службовець”, “функціонер”, “чиновник” і т.ін. Вибір дефініції – питання традиції та особливостей державотворення. Законодавство України про державну службу вживає термін “державний службовець” у такому значенні: це громадянин України, який займає посаду державної служби в органі державної влади, іншому державному органі, його апараті (секретаріаті), одержує заробітну плату за рахунок коштів державного бюджету та здійснює встановлені для цієї посади повноваження, безпосередньо пов’язані з виконанням завдань і функцій такого державного органу, а також дотримується принципів державної служби.

© Газарян С.В.

Site Footer