Актор публічної політики

АКТОР ПУБЛІЧНОЇ ПОЛІТИКИ –

індивідуальний або колективний суб’єкт публічної політики, який здатний артикулювати свої інтереси та будувати на їх основі стратегії політичної дії, що дає йому змогу брати активну участь у процесах прийняття та реалізації рішень, які безпосередньо зумовлюють або побічно спричиняють зміни в базових інститутах суспільства. Становище чи ранг акторів, які вони займають у конкретних ситуаціях публічної політики, визначаються виходячи з того, якими ресурсами вони володіють або які на них покладені зобов’язання.

© Рейтерович І.В.

Site Footer