Паспортизація населених пунктів об’єднаної територіальної громади

ПАСПОРТИЗАЦІЯ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ ОБ’ЄДНАНОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ – форма вираження функції управління територією, процес, який відображає трансформаційні зміни демографічної і екологічної ситуації, зайнятості населення, функціонування об’єктів виробничої та соціальної інфраструктури, і на цій основі здійснення прогнозування їх прояву в перспективі.

© Орлатий М.К.

Site Footer