Етична інфраструктура публічної служби

ЕТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ – сукупність засобів, що використовуються для регулювання неналежної і заохочення належної поведінки публічних службовців; елементами Е.і.п.с., що утворюють етичний режим (системну сукупність взаємно підтримуючих заходів), є політична воля, законодавство, механізми звітності й нагляду, етичні кодекси, умови підтримки публічної служби, професійна соціалізація, координуючі органи, громадянське суспільство тощо.

© Василевська Т.Е.

Site Footer