Зв’язаність держави правом

ЗВ’ЯЗАНІСТЬ ДЕРЖАВИ ПРАВОМ –

принцип функціонування правової держави, який передбачає обмеження вільної дії окремих посадових осіб, державних органів, держави в цілому у взаєминах з окремими особами, колективами та суспільством у цілому, зумовлені суспільними потребами, формально визначеними за змістом правилами поведінки, установленими або санкціонованими та гарантованими державою.

© Мельниченко В.І.

Site Footer