Національна стратегія розвитку громадянського суспільства

НАЦІОНАЛЬНА СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА – документ, у якому визначаються цілі, принципи, пріоритети, стратегічні напрями та завдання зі створення державою сприятливих умов для розвитку громадянського суспільства, різноманітних форм демократії участі, налагодження ефективної взаємодії громадськості з органами державної влади й органами місцевого самоврядування. У Н.с.р.г.с. мають бути відображені: аналіз сучасного стану та характеристика основних проблем розвитку громадянського суспільства в країні; цілі, принципи та пріоритети діяльності з розвитку громадянського суспільства; характеристика очікуваних змін; система заходів щодо реалізації завдань стратегії із визначенням показників, термінів виконання та відповідальних виконавців; механізми фінансування; система моніторингу та оцінки реалізації стратегії.

© Літвінов О.В.

Site Footer