Активність політична

АКТИВНІСТЬ ПОЛІТИЧНА – стан суб’єкта суспільних відносин, який характеризується наявністю у нього певної політичної позиції і усвідомленою участю у процесі, спрямованому на її реалізацію.

© Кальниш Ю.Г.

Site Footer