Державне управління

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ – форма і різновид соціального управління, соціально-політична функція держави, зумовлена об’єктивними потребами суспільства, яка проявляється в цілеспрямованому, систематичному, ідеологічному, організаційному впливі з використанням владних повноважень на суспільну на приватну життєдіяльність з метою її впорядкування, збереження та переведення у якісно новий стан.

© Приходченко Л.Л.

Site Footer