Адміністративна посада

АДМІНІСТРАТИВНА ПОСАДА – визначена структурою та штатним розписом первинна структурно-функціональна одиниця організації, основні завдання та функції якої полягають у виконанні нормативно-правових актів та реалізації організаційно-розпорядчих повноважень; службове становище працівника, пов’язане з виконанням організаційних та розпорядчих функцій в організації.

© Кирій С.Л.

Site Footer