Маніфестація політична

МАНІФЕСТАЦІЯ ПОЛІТИЧНА – узагальнена назва різних індивідуальних, колективних, масових виступів громадян (демонстрації, мітинги, пікети тощо) під відкритим небом із метою публічного виявлення своїх політичних переконань, протестів, вимог чи підтримки. Свобода маніфестацій є однією з основних політичних свобод.

© Кальниш Ю.Г.

Site Footer