Партисипативне управління

ПАРТИСИПАТИВНЕ УПРАВЛІННЯ – метод вирішення завдань публічної політики і публічного управління шляхом залучення до обговорення і визначення суспільно-політичних цілей, завдань і процесу прийняття рішень усіх зацікавлених сторін, стейкхолдерів, передусім тих, кого ці рішення стосуються, і базується на принципі спільної участі і відповідальності за реалізацію прийнятих стратегічних і оперативних цілей, програм, напрямів розвитку між різними рівнями державної влади, місцевого самоврядування і громадянським суспільством.

© Голубь В.В.

Site Footer