Волонтерська діяльність

ВОЛОНТЕРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ –

добровільна, соціально спрямована, діяльність, що ґрунтується на принципах законності, гуманності, рівності, добровільності, безоплатності, неприбутковості і яка спрямована: на надання допомоги особам, що перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги; проведення заходів, пов’язаних з охороною навколишнього природного та історико-культурного середовища; сприяння проведенню масових спортивних, культурних та інших видовищних і громадських заходів національного і міжнародного значення; надання допомоги з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; надання допомоги складовим сектору безпеки і оборони України під час дії особливого періоду, правових режимів надзвичайного чи воєнного стану, проведення антитерористичної операції.

© Устименко О.В.

Site Footer