Обов’язки публічних службовців

ОБОВ’ЯЗКИ ПУБЛІЧНИХ СЛУЖ-БОВЦІВ – визначені в нормах Конституції України, законах України та інших нормативно-правових актах вимоги держави до діяльності та належної поведінки публічних службовців під час реалізації завдань і функцій держави.

© Грай М.П.

Site Footer