Відносини суб’єкт-суб’єктні

ВІДНОСИНИ СУБ’ЄКТ-СУБ’ЄКТНІ – демократичний тип відносин, що виникає між кількома (двома і більше) учасниками соціально-управлінської взаємодії й характеризується самодостатністю кожного або його спроможністю на власне ставлення до ситуації та до іншого учасника взаємодії. Класичним варіантом В.с.-с. є паритетні, що виявляють суверенітет і рівність обох сторін. Умови сучасного публічного управління включають і допускають рівнозначність сторін, що перебувають у різних соціальних статусах, як посадові особи різного рівня компетенцій. В.с.-с. проявляються у фактичній відсутності дистанції влади між керівником і підлеглим, а також у рівності їх можливого впливу на вирішення проблемних питань управління. Такого типу відносини забезпечуються послідовною правовою регламентацією, високим рівнем компетентності та загальної демократичної культури всіх учасників публічного управління.

© Петровський П.М.

Site Footer