Державні цільові страхові фонди

ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ СТРАХОВІ ФОНДИ – спеціальні органи, які утворюються в державі для реалізації функцій у сфері соціального страхування, з характерними для них напрямами використання грошових коштів. Вони здійснюють керівництво та управління видами загальнообов’язкового державного соціального страхування, провадять акумуляцію страхових внесків, контролюють використання коштів, забезпечують фінансування виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням та здійснюють інші функції згідно із затвердженими статутами.

© Слюсарчук О.П.

Site Footer