Корупціогенний чинник

КОРУПЦІОГЕННИЙ ЧИННИК –

здатність правової норми, нормативно-правової конструкції, нормативно-правового припису спричинити чи допустити під час їх застосування вчинення корупційного правопорушення. Прикладом К.ч. можуть бути створення надмірних обтяжень для одержувачів адміністративних послуг; відсутність або нечіткість адміністративних процедур; установлення завищених вимог для фі-зичних і юридичних осіб; широта дискреційних повноважень посадової особи тощо.

© Ковальова Т.В.

Site Footer