Галузі публічного права

ГАЛУЗІ ПУБЛІЧНОГО ПРАВА – відносно самостійні, відокремлені за предметною ознакою та впорядковані за допомогою специфічного методу правового регулювання правові норми й інститути, що регламентують суспільні відносини, пов’язані з організуючою діяльністю органів публічної влади та управління щодо забезпечення універсального, сукупного суспільного (публічного) інтересу.

© Шумляєва І.Д.

Site Footer