Моніторинг наслідків виконання плану або програми для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

МОНІТОРИНГ НАСЛІДКІВ ВИКО-НАННЯ ПЛАНУ АБО ПРОГРАМИ ДЛЯ ДОВКІЛЛЯ, У ТОМУ ЧИСЛІ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ – система повторних досліджень однієї та (або) більшої кількості подій чи явищ у просторі та часі з визначеною метою і відповідно до підготовленої програми.

© Козаченко Т.П.

Site Footer