Моніторинг соціально-економічного розвитку населених пунктів (територій)

МОНІТОРИНГ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НАСЕЛЕНИХ ПУНКТІВ (ТЕРИТОРІЙ) –

комплекс наукових, технічних, технологічних, організаційних та інших засобів, які забезпечують систематичний контроль якісних і кількісних показників, що характеризують діяльність і тенденції розвитку поселень. Залежно від цілей процес моніторингу соціально-економічного розвитку населених пунктів (територій) спрямований на проведення спостереження, організації, систематизації збирання і отримання достовірної статистичної інформації в економічній, соціальній, політичній та інших сферах, первинної обробки й накопичення даних, проведення аналізу, моделювання, виявлення тенденцій, закономірних змін, можливостей виникнення несприятливих ситуацій, а також вироблення механізмів запобігання їм з метою інформаційно-аналітичного забезпечення розробки і прийняття управлінських рішень місцевими органами влади, органами місцевого самоврядування та інформування громадськості щодо забезпечення стійкого, пропорційного і збалансованого розвитку територіальних громад.

© Орлатий М.К.

Site Footer