Контроль у сфері забезпечення якості публічних (муніципальних) послуг

КОНТРОЛЬ У СФЕРІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПУБЛІЧНИХ (МУ-НІЦИПАЛЬНИХ) ПОСЛУГ – інституціоналізована спеціальним чином діяльність з виявлення необхідності втручання в процес надання послуг на основі проведення контрольної аналітики за результатами моніторингу й ви-значення значущості відхилень від установлених стандартів і вимог, а також з реалізації коригувальних дій для вдосконалення процесу з використанням наявних управлінських повноважень.

© Шаров Ю.П.

Site Footer