Контроль

КОНТРОЛЬ – багатогранне правове явище, що відображає, передусім, управлінський, організаційний аспект функціонування органів державної влади і за своєю суттю є інтегруючою, універсальною організаційно-правовою категорією, яка об’єднує різні види і форми перевірочної діяльності, а також різні форми реагування на виявлені порушення. У зв’язку із цим К. охоплює як перевірку законності тих чи інших дій і рішень посадових осіб, так і об’єктивне оцінювання їх доцільності.

© Невмержицький О.І.

Site Footer