Мережеве управління

МЕРЕЖЕВЕ УПРАВЛІННЯ – сучасний підхід до розуміння публічного управління як системи, побудованої на переході від ієрархічного управління до управління за допомогою переговорів, узгодженні інтересів, кооперації держав-них, суспільних, приватних, змішаних структур, покликаних задовольняти суспільні інтереси та вирішувати суспільні завдання.

© Ситник С.В.

Site Footer