Ефективне місцеве самоврядування

ЕФЕКТИВНЕ МІСЦЕВЕ САМОВРЯДУВАННЯ – система суспільних відносин та процес, що передбачають забезпечення реалізації всіх функцій та повноважень місцевого самоврядування, визначених чинним законодавством, за використання мінімально можливих для досягнення цілі матеріальних ресурсів при домінуванні частки нематеріальних, зокрема інноваційних, ресурсів. Е.м.с. передбачає створення і підтримку повноцінного життєвого середовища для громадян, надання високоякісних та доступних публічних послуг, становлення інститутів прямого народовладдя, задоволення інтересів громадян у всіх сферах життєдіяльності на відповідній території, узгодження інтересів держави та територіальних громад.

© Колтун В.С.

Site Footer