5.5 Вирішення питань щодо порушення вимог законодавства про несумісність

Ще одним повноваженням Вищої ради юстиції є розгляд питань щодо порушень вимог законодавства про несумісність. Зокрема, Вища рада юстиції розглядає питання про порушення суддями і прокурорами вимог щодо несумісності їх посад із заняттям діяльністю, забороненою Конституцією України та законами України.

При розгляді таких питань Вища рада юстиції може прийняти одне з наступних рішень:

– про визнання порушення суддею вимог щодо несумісності з іншою діяльністю і внесення подання відповідним органам про звільнення його з посади;

– про визнання порушення прокурором вимог щодо несумісності з іншою діяльністю і внесення в установленому порядку подання про звільнення його з посади;

– про визнання відсутності порушень у діяльності судді або прокурора вимог щодо несумісності з іншою діяльністю.

Суб’єктами звернення до Вищої ради юстиції стосовно порушень суддями чи прокурорами вимог щодо несумісності можуть бути будь-які особи, яким відомі відповідні факти.

Вища рада юстиції за поданням Вищої кваліфікаційної комісії суддів України або за власною ініціативою розглядає питання про порушення суддею вимог щодо несумісності з іншою діяльністю.

Суддя, стосовно якого розглядається питання про порушення вимог щодо несумісності з іншою діяльністю, та/або його представник мають право давати пояснення, ставити запитання учасникам засідання, висловлювати заперечення, заявляти клопотання і відводи. Запрошення на засідання Вищої ради юстиції судді, стосовно якого розглядається питання про порушення вимог щодо несумісності з іншою діяльністю, є обов’язковим. У разі неможливості взяти участь у засіданні з поважних причин такий суддя може надати по суті порушених питань письмові пояснення, які додаються до матеріалів перевірки. Письмові пояснення судді оголошуються на засіданні Вищої ради юстиції в обов’язковому порядку. Повторне неприбуття такого судді на засідання є підставою для розгляду питання про порушення вимог щодо несумісності з іншою діяльністю за його відсутності.

Рішення про порушення вимог несумісності приймається на засіданні більшістю голосів від конституційного складу Вищої ради юстиції і в разі встановлення порушення вимог щодо несумісності є підставою для звільнення судді з посади.

Аналогічний порядок прийняття рішення про порушення вимог щодо несумісності з іншою діяльністю, передбачений також щодо працівників прокуратури. Відмінність лише полягає в тому, що відповідне подання до Вищої ради юстиції подає Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів.

Site Footer