Встановлення єдиної процедури розгляду заяви про відшкодування шкоди

Для отримання відшкодування необхідно подати відповідну заяву до органу влади, що спричинив шкоду. Така заява може міститись і в скарзі на дії органу. Орган влади зобов’язаний прийняти заяву до розгляду та надати обґрунтовану відповідь у встановлені законом терміни, але не пізніше ніж через місяць.

Залежно від обсягів відшкодування, що вимагається скаржником, органи влади можуть у порядку, встановленому законодавством, в межах власної адміністративної вертикалі передавати зазначену заяву або рішення про її задоволення для розгляду чи погодження до органу вищого рівня, але така передача не може призводити до збільшення термінів розгляду заяви або до зміни суб’єкта відповідальності. Також копія рішення про задоволення заяви може передаватись до органів фінансового контролю. Доцільною є і передача копії такого рішення до вищого органу влади в межах адміністративної вертикалі з метою адміністративного контролю.

Права, що порушені в публічно-правових відносинах, поновлюються відповідним рішенням в межах компетенції органу влади. Процедура та розміри відшкодування повинні бути зазначені в цьому ж рішенні. Повна чи часткова відмова у виплаті відшкодування обов’язково повинна бути обґрунтована.

При прийнятті рішення про розмір відшкодування доцільно зважати на такі чинники:

1) рівень непередбачуваності негативних наслідків;

2) об’єктивні перепони для уникнення шкоди;

3) серйозність порушених прав;

4) обмеження, пов’язані з тим, що частину шкоди відшкодовано у відповідності до цивільного законодавства;

5) упущена вигода не повинна компенсуватись у випадку відсутності вини органу, що завдав шкоду;

6) інші обставини, які роблять виплату відшкодування необґрун- тованою.

У випадку, якщо розмір відшкодування з об’єктивних причин не може бути визначений органом самостійно або, коли цього потребують норми законодавства, питання про обсяги заподіяної шкоди повинно передаватись на розгляд до відповідних профільних експертних установ чи незалежних експертів. У цих випадках прийняття рішення про розмір відшкодування може бути відстрочене на час, необхідний для проведення відповідної експертизи.

Якщо орган влади відмовляється задовольнити заяву про відшкодування шкоди або не має можливості її розглянути в прийнятний термін, або якщо постраждала особа не погоджується із сумою або способом відшкодування шкоди, вона має право оскаржити рішення до встановленого законодавством апеляційного органу або звернутися до суду. Допускається лише однократне оскарження відмови в адміністративному порядку, після чого, якщо спір не вирішено, він повинен бути переданий на розгляд до суду. Якщо сторони дійшли згоди щодо виплати відшкодування, особа позбавляється права оскаржувати відповідне рішення органу влади, за винятком випадків, коли орган влади не виконує рішення про відшкодування шкоди належним чином або, коли у справі були виявлені додаткові обставини, які могли б вплинути на розмір відшкодування.

В окремих випадках органи влади можуть в межах, визначених законодавством, відшкодовувати шкоду з власної ініціативи. Постраждала особа має право відмовитись від запропонованого відшкодування і вимагати зміни його розмірів або порядку виплати цього відшкодування. Водночас, якщо особа погодилась на відшкодування, запропоноване органом влади, і отримала його, вона не має права звертатись до органу влади з цього питання додатково.

Site Footer