Містоутворююча сфера

МІСТОУТВОРЮЮЧА СФЕРА – 1) сукупність підприємств, організацій та установ, розташованих на території міста чи селища, продукція яких в основному реалізується за їх межами в рамках територіального поділу праці в системі держави і регіону, а їх склад зумовлює функціональні особливості, образ міста чи селища, професійну та кваліфікаційну структуру працездатного населення, стиль його життя; 2) види робіт та послуг за галузями та сферами діяльності, кожна з яких одночасно, з одного боку, є підсистемою загальної системи муніципального управління, яка визначається узгодженою сукупністю орієнтирів і цілей створення, розвитку та функціонування системи життєзабезпечення території, а також способів і механізмів їх досягнення, а з другого боку, підсистемою відповідної галузевої системи більш високого регіонального рівня.

© Борщ Г.А.

Site Footer