Глобалізація воєнна

ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ВОЄННА – 1) процес територіального розширення та інтенсифікації воєнних зіткнень між політичними одиницями світової системи, що розглядаються як форми організованого насильства; 2) процес розширення мережі всесвітніх військових зв’язків і відносин; 3) конкуренція ключових технологічних новацій у галузі озброєння, що, у свою чергу, перетворює світ на єдиний геостратегічний (воєнно-стратегічний) простір.

© Шевченко М.М.

Site Footer