1. Поняття та види суб`єктів міграційного права

Міграційні переміщення завжди були своєрідним індикатором реагування населення на зміни, що відбуваються в економічному, політичному та соціальному житті будь-якого суспільства. Протягом останніх років міграція набула рис глобальної проблеми сучасності, оскільки вона тісно пов’язана з питаннями внутрішньої та зовнішньої безпеки держави. Це стосується і України, тому що з обранням євроінтеграційного шляху, зі зростанням відкритості українського суспільства в нашій державі суттєво збільшилася міграція населення.

Суб’єктами міграційного права визнають фізичних або юридичних осіб, вчинки, діяння або поведінка яких безпосередньо чи опосередковано регулюються міжнародними нормативно-правовими актами, отже до суб’єктів міграційно-правових відносин включають: український народ, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, інші державні органи, їх посадових та службових осіб, юридичних та фізичних осіб (громадяни України, іноземці та особи без громадянства) тощо. Разом з тим, слід відрізняти поняття суб’єкта міграційного права та суб’єкта міграційно-правових відносин. Так, поняття суб’єкта міграційного права є ширшим за поняття суб’єкта міграційно-правових відносин, оскільки перше передбачає потенційну здатність вступати у міграційні правовідносини, а друге — фактичну участь у правових зв’язках, тобто суб’єкт міграційно-правових відносин є учасником правовідносин у конкретний проміжок часу.

Суб’єкт міграційного права України — це фізичні особи (громадяни України, іноземці, особи без громадянства, біженці, особи, які шукають притулку, внутрішньо переміщені особи), а також органи державної влади, місцевого самоврядування, міжнародні та громадські організації, які мають певні права та обов’язки, сформульовані в нормах міграційного права.

Отже, характерними рисами суб’єкта міграційного права є наступні:

– суб’єктом міграційного права є, перш за все, фізичні особи — громадяни України, іноземці, особи без громадянства, біженці, особи, які шукають притулку, вимушені переселенці;

– суб’єктом міграційного права є також органи державної влади та місцевого самоврядування, міжнародні та громадські організації;

– суб’єкти міграційного права являють собою єдине системне утворення, структурними елементами якого є, з однієї сторони, органи державної влади, місцевого самоврядування, міжнародні та громадські організації, а з іншої — самі мігранти в особі іноземних громадян, осіб без громадянства, осіб, які шукають притулку, біженців;

– суб’єкти міграційного права наділені певним обсягом прав та обов’язків, що визначені чинним законодавством.

Суб’єктів міграційного права України можна класифікувати на дві великі групи:

– недержавні суб’єкти (громадяни України, іноземці, особи без громадянства, біженці, особи, які шукають притулку, вимушені переселенці);

– державні суб’єкти (Президент України, Верховна Рада України як нормотворчий суб’єкт, органи державної влади: Кабінет Міністрів України, Міністерство внутрішніх справ України (у структурі якого, власне, діє Державна міграційна служба України), Державна прикордонна служба України, органи місцевого самоврядування, міжнародні та громадські організації).

Можна навести й іншу класифікацію, поклавши в основу поділу такий критерій, як кількість осіб, уповноважених ухвалювати рішення. У цьому разі виділяються такі суб’єкти:

– індивідуальні (громадянин України, іноземець, особа без громадянства, Президент України, керівник Державної міграційної служби України);

– колективні (Верховна Рада України, Кабінет Міністрів України, органи місцевого самоврядування, міжнародні та громадські організації).

Слід взяти до уваги і наявність основного суб’єкта — мігрантів, а також суб’єктів, діяльність яких пов’язана з міграцією, — Верховну Раду України, Кабінет Міністрів України, Міністерство внутрішніх справ України, Державну міграційну службу України, Державну прикордонну службу України, органи місцевого самоврядування, міжнародні та громадські організації.

Підбиваючи підсумок, слід відмітити той факт, що на сьогодні для царини міграційного права України є характерною наявність певного кола суб’єктів із різними завданнями та функціями, структурою та якостями.

Site Footer