Засоби інформатизації

ЗАСОБИ ІНФОРМАТИЗАЦІЇ – засоби обчислювальної техніки (технічне, програмне, математичне, лінгвістичне та інше забезпечення), інформаційні системи або їх окремі елементи, електронні комунікаційні мережі, що використовуються для реалізації інформаційно-комунікаційних технологій.

© Пігарєв Ю.Б.

Site Footer