Обмеження на публічній службі

ОБМЕЖЕННЯ НА ПУБЛІЧНІЙ СЛУЖБІ – зумовлені Конституцією України, установлені законами та іншими нормативно-правовими актами умови, правила, які ставлять публічного службовця в певні юридичні межі, виходити за які заборонено.

© Дубенко С.Д.

Site Footer