Національна пам’ять

НАЦІОНАЛЬНА ПАМ’ЯТЬ – 1) національно-генетичний код, який зберігає знання про історію, етапи розвитку, умови існування й духовний потенціал нації; 2) етнонаціональний феномен колективного осмислення людськими спільнотами свого минулого, носієм якого є певна етнонаціональна спільнота; 3) феномен суспільної свідомості, селективно збережена нацією сукупність знань, уявлень та ціннісних оцінок тих подій минулого, які справили вирішальний вплив на її становлення, самоідентифікацію, державотворчі досягнення та консенсусно сприймаються в суспільстві як найбільш значущі для його самозбереження, консолідованого існування та конструктивного розвитку в майбутньому.

© Карлова В.В.

Site Footer