Монетарна політика (грошово-кредитна політика)

МОНЕТАРНА ПОЛІТИКА (ГРОШО-ВО-КРЕДИТНА ПОЛІТИКА)

дій компетентних органів державної влади щодо забезпечення стабільності грошового обігу через управління емісією національної грошової одиниці, регулювання інфляції і курсу національної валюти; забезпечення своєчасності розрахунків в національній економіці та різних ланках фінансової системи через регламентацію і регулювання діяльності системи банківських і небанківських фінансових посередників; регулювання функціонування фінансового ринку шляхом регламентації емісії та розміщення державних і корпоративних цінних па-перів, регулювання їх дохідності. У М.п. відносну самостійність набувають такі її складові, як: емісійна політика, цінова політика, валютна політика, кредитна політика, нагляд за діяльністю фінансових посередників.

© Ільченко-Сюйва Л.В.

Site Footer