Збалансована система показників у системі публічної служби

ЗБАЛАНСОВАНА СИСТЕМА ПО-КАЗНИКІВ У СИСТЕМІ ПУБЛІЧНОЇ СЛУЖБИ – один з інструментів управління реалізацією стратегії бізнес-організацій, розроблений керівником інституту Нолана Нортона (Nolan Norton Institute як структури Kleiveld Peat Marwick Goerdeler – однієї з найбільших у світі аудиторських корпорацій) Девідом Нортоном та професором Гарвардської бізнес-школи Робертом Капланом (1990 р.). Забезпечує комплексний підхід до оцінки як матеріальних, так і нематеріальних ресурсів, ґрунтуючись на чотирьох складових (фінанси, маркетинг, внутрішні бізнес-процеси, навчання та зростання персоналу). Використання сприяє підвищенню результативності моніторингу діяльності будь-якого органу влади в системі публічної служби, що має свою стратегію розвитку; дає змогу прогнозувати та запобігати появі проблем, органічно поєднуючи рівні стратегічного та оперативного управління; контролювати найбільш суттєві показники діяльності як органу влади в цілому, так і кожного співробітника цього органу. Ступінь досягнення стратегічних цілей, ефективність процесів, що відбуваються в органі влади та діяльності як усього органу в цілому, кожного його підрозділу та кожного співробітника визначається значеннями ключових показників результативності, які тісно пов’язані із системою мотивації співробітників. Показники з їх цільовими та граничними значеннями визначаються так, щоб максимально охопити всі критичні сфери, що впливають на реалізацію стратегії розвитку органу влади. Як правило, збалансована система показників розробляється на період, відповідний довгостроковому періоду стратегічного планування (3-7 років). При цьому цільові значення на довгостроковий період визначаються у відстрочених показниках (показниках, які характеризують кінцеву мету стратегії).

© Пахомова Т.І.

Site Footer