Інституційна пастка

ІНСТИТУЦІЙНА ПАСТКА – 1) не-ефективна і стійка норма (неефективний інститут), що має самопідтримуючий характер; 2) перевага “політичної доцільності” над формальними процедурами в прийнятті рішень, що призводить до систематичного і свідомого порушення принципу верховенства права та затвердження неефективної інституційної рівноваги (І.п.), за якої неформальні правила і практики задають напрям поведінки політичних гравців.

© Козаков В.М.

Site Footer