Інноваційні процеси

ІННОВАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ – впорядкована послідовність взаємопов’язаних дій та операцій, що виконуються з метою перетворення інноваційних ідей і рішень на реальні інноваційні продукти (технології, послуги) за допомогою організаційно-управлінських, матеріально- технічних, фінансово-економічних та інших засобів. Основні І.п.: продукування (генерація) інноваційних ідей (нових знань); розвиток ідей – перетворення їх на загальні концепції створення інноваційного продукту; поширення й тестування ідей на їх потенційну придатність і практичність – отримання нових знань; трансформація ідей у “ноу-хау” (легітимізація нових знань, інформації та досвіду, які ще не стали загальним надбанням, для застосування на договірній основі в діяльності підприємства чи у професійній діяльності), набуття права інтелектуальної власності; матеріалізація нових знань – перетворення їх на інноваційні продукти (продукцію, технології, по-слуги тощо). Послідовне виконання цих процесів у складі єдиного інтегрованого І.п. дає змогу створити в “середовищі” інноваційного розвитку відповідний господарський механізм (інфраструктуру), який забезпечує його підтримку.

© Чикаренко І.А.

Site Footer