Політика європейської інтеграції України

ПОЛІТИКА ЄВРОПЕЙСЬКОЇ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ –

система інститутів публічного управління, інститутів громадянського суспільства, яка спрямована на зближення України та Європейського Союзу в політичній, економічній, правовій та безпековій сферах і передбачає створення надійних механізмів політичної стабільності, демократії та безпеки, модернізацію економіки, подолання технологічної відсталості України, залучення іноземних інвестицій і новітніх технологій, підвищення конкурентоспроможності вітчизняного товаровиробника, вихід на ринки ЄС.

© Паламарчук Т.П.

Site Footer