Крос-секторіальна державна політика

КРОС-СЕКТОРІАЛЬНА ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА – політика, яка визначає підхід, що базується на визнанні потреби в узгодженні публічної політики у різних сферах (секторах) через наявність спільних для них наскрізних питань, які не можуть бути вирішені без об’єднання зусиль усіх зацікавлених сторін. Використовується в зарубіжних, міжнародних нормативно-правових актах та в наукових дослідженнях. Таке розуміння цілісності публічної політики вимагає налагодження співпраці представників різних сфер публічного управління. Крос-секторна взаємодія і координація розглядаються в двох аспектах: 1) між різними секторами публічної сфери (освіта, охорона здоров’я, молодь, куль-тура, промисловість, екологія та ін.), що в Україні визначається як міжвідомче, міжгалузеве, міжміністерське співробітництво; сюди ж відносять співпрацю між органами державної влади та органами місцевого самоврядування; 2) між різни-ми суспільними секторами (публічним, неприбутковим та бізнесовим). В Україні поняття “сектор”, “міжсекторний” поки що не використовуються в текстах нормативно-правових актів.

© Бородін Є.І.

Site Footer