Набір даних (датасет) (Dataset)

НАБІР ДАНИХ (ДАТАСЕТ) (DATASET) – колекція (множина) даних, яка містить як самі дані, так й інформацію про дані (див. метаінформація про дані (метадані)).

© Пігарєв Ю.Б.

Site Footer