Глобальна безпека

ГЛОБАЛЬНА БЕЗПЕКА – 1) захищеність життєво важливих інтересів населення Землі (сучасних і майбутніх поколінь) та природи (біосфери Землі) від факторів, що загрожують їх виживанню (від глобальних криз і катастроф), і забезпечує сталий розвиток з урахуванням чинників світової економіки і техносфери. Г.б. розглядають на рівні сутності як пріоритет загальнолюдських гуманітарних цінностей й на рівні видимості – як взаємодію трьох різних взаємопов’язаних суб’єктів природи: космічного простору (соціокосмос), земної природи (соціоприродна екосистема), людської цивілізації; 2) іноді використовується як синонім поняття “міжнародна безпека” – діяльність держав і міжнародних інститутів щодо запобігання порушенню миру та створенню реальних загроз сталому розвитку людства; стан відносин між державами та народами, коли в комплексі національних інтересів держав підвищується значення загального, глобального інтересу, поглиблюється взаємодія внутрішніх і зовнішніх аспектів безпеки.

© Абрамов В.І.

Site Footer