Демократичне врядування

ДЕМОКРАТИЧНЕ ВРЯДУВАННЯ –

нова парадигма публічного управління – спосіб забезпечення функціонування суспільства як цілісної саморегульованої системи, реалізації публічної влади, завдяки якому досягаються: адекватність публічної політики об’єктивним потребам розвитку суспільства; реальна участь громадян у виробленні і реалізації публічної політики; об’єднання потенціалу публічного, приватного та громадського секторів щодо вирішення ключових соціально-економічних, екологічних та інших проблем розвитку суспільства; дієвий громадський контроль за діяльністю органів публічної влади.

© Приходченко Л.Л.

Site Footer