Макрорегіон

МАКРОРЕГІОН – території України у складі кількох регіонів чи їх частин, об’єднаних за спільними ознаками, яким притаманні спільні проблеми розвитку, у межах якої реалізуються спеціальні для цієї території програми регіонального розвитку.

© Вакуленко В.М.

Site Footer