Необхідна умова гарантування місцевого самоврядування в публічному управлінні

НЕОБХІДНА УМОВА ГАРАНТУВАННЯ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ – нормативно-правові заходи держави щодо організації, визнання і захисту органів місцевого самоврядування в питаннях організації життєдіяльності на місцевому рівні, децентралізації державного управління, упорядкування суспільних процесів. Повноцінним гарантування місцевого самоврядування вважається тоді, коли, крім “необхідної”, виконується ще й “достатня” (громадівська) умова гарантування, тобто існує така форма співіснування людей, в якій організація життєдіяльності на місцевому рівні відбувається з дотриманням загальнолюдських цінностей свободи, справедливості й рівності, де засобами здійснення життєдіяльності слугують ініціатива, самоорганізація та суспільна самодіяльність населення.

© Дробот І.О.

Site Footer