Діалог політичний

ДІАЛОГ ПОЛІТИЧНИЙ – процес ви-значення та зближення позицій, досягнення спільних домовленостей та прийняття узгоджених політичних рішень. Форми політичного діалогу: 1) діалог з питань, навколо яких можна мобілізувати все суспільство (діалог зі стратегічних питань, діалог із розробки національної програми розвитку, подолання бідності тощо) та від якого очікується досягнення певного результату у вигляді конкретних пропозицій різних груп інтересів; 2) підготовчий діалог, що передує переговорам та орієнтований на створення умов для подальшої конструктивної взаємодії між опонуючими сторонами та досягнення компромісної угоди.

© Ситник С.В.

Site Footer