Парасолькові проекти місцевого розвитку

ПАРАСОЛЬКОВІ ПРОЕКТИ МІСЦЕВОГО РОЗВИТКУ – проекти, в яких розроблено й тиражується деяка єдина ідея (продукт проекту) і які в публічному управлінні переважно мають виражену соціальну спрямованість та характеризуються такими ознаками: ініціюються, розробляються і впроваджуються великою бізнес-компанією, яка прагне лояльності своїх працівників – жителів території присутності компанії й розглядає ці проекти як інвестиції в людський капітал; спрямовані на розв’язання соціально-економічних проблем, які мешканцями території та експертами з питань місцевого розвитку визнані пріоритетними; реалізуються на засадах соціальної відповідальності, але стосуються лише фактичних та потенційних працівників цієї бізнес-компанії, які мешкають на територіях присутності компанії; тиражуються на територіях присутності бізнес-компанії за узгодженням із відповідними органами влади; співфінансуються бізнес-компанією й місцевими бюджетами.

© Шаров Ю.П.

Site Footer