Клієнт-орієнтоване публічне управління

КЛІЄНТОРІЄНТОВАНЕ ПУБЛІЧНЕ УПРАВЛІННЯ – владний вплив на життєдіяльність людей з боку органів публічної влади, що спирається на глибоке вивчення існуючих і таких, що ви-никають, потреб клієнтів шляхом упровадження нових сучасних концепцій управління відносинами з ними, а також додаткових сервісів та послуг, які підвищують їх конкурентоспроможність і цінність для споживача та гарантують його подальшу зацікавленість у їх отриманні з метою досягнення цілей суспільного розвитку.

© Лелеченко А.П.

Site Footer