Глобальне врядування

ГЛОБАЛЬНЕ ВРЯДУВАННЯ – політична співпраця між транснаціональними акторами, спрямована на знаходження шляхів вирішення проблем, які стосуються більш ніж однієї держави або регіону. Для здійснення такої співпраці створюються інститути глобального управління: Організація Об’єднаних Націй, Світовий банк, Міжнародний кримінальний суд тощо, які можуть ухвалювати нормативно-правові акти та визначати правила, що стосуються багатьох держав. Г.в. виникло внаслідок розвитку процесів глобалізації та при-скорення глобальної взаємозалежності як між державами та суспільствами, так і між людством і біосферою.

© Дзюндзюк В.Б.

Site Footer