Законотворець

ЗАКОНОТВОРЕЦЬ – суб’єкт, який прямо чи опосередковано здійснює особливу юридичну діяльність, пов’язану з частиною правотворчої діяльності державного апарату, на підставі рішення верховної державної влади, заінтересованої в цьому процесі, з огляду на потребу в удосконаленні чинного законодавства.

© Марчук Р.П.

Site Footer