Індекс цифрової економіки та цифрового суспільства (DESI – Digital Economy and Society Index)

ІНДЕКС ЦИФРОВОЇ ЕКОНОМІКИ ТА ЦИФРОВОГО СУСПІЛЬСТВА (DESI – DIGITAL ECONOMY AND SOCIETY INDEX) – індекс узагальнення показників цифрової продуктивності країн Європейського Союзу з метою відстеження еволюції країн-членів ЄС у сфері цифрової конкуренто-спроможності.

© Пігарєв Ю.Б.

Site Footer