Організації громадянського суспільства

ОРГАНІЗАЦІЇ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА – різноманітні законодавчо визначені форми організацій, що діють поза межами держави, бізнесу та сім’ї, мають у наявності основні “видимі” функції (надання послуг і громадське представництво/громадський моніторинг та контроль) та “невидимі” (або моральні) функції (захист суспільних цінностей та розбудова соціального капіталу), до ознак яких належать: інституціалізована певною мірою організація; є інститутом приватного права, інституційно відокремленим від влади; автономна, з власним урядуванням і системою контролю організація; неприбуткова організація, що не розподіляє дохід між своїми засновниками та/або членами/менеджерами; є волонтерською, що означає значний ступінь добровільної участі членів; діє в інтересах своїх членів та/або на суспільний інтерес.

© Когут П.В.

Site Footer